Jak podpořit ATSL

Pokud jsou vám naše cíle blízké, můžete nás podpořit:

  • clenstvim v organizaci a zaplacenim rocniho clenskeho prisprevkuf
  • formou finančního daru, který můžete určit na vámi vybranou akci, samozřejmě v souladu s cíli sdružení a v souladu s darovací smlouvou. 
  • formou věcného daru nebo poskytnutím bezplatné služby
  • vaši přítomností na našich akcích, kde můžete pomoci při organizaci.

Les cotisations annuelles  / Roční členské příspěvky

Pour une personne / Pro jednu osobu EUR 20,-

Pour le couple / famille Pro manželský pár /rodinu EUR 30,-


Paiement au compte de ATSL / Platba na konto ATSL

IBAN   LU11 1111 1051 3180 0000 BIC      CCPLLULLCommunication:  „Cotisation NOM - ANNÉE“
Zadejte prosím jméno ! Zadejte prosím emailovou adresu ! Zadejte prosím správnou emailovou adresu ! Zadejte prosím zprávu !