Historie ATSL

Po okupaci v roce 1968 odešla řada československých krajanů do zahraničí včetně Lucemburska. Začátky v nové zemi nebyly jednoduché a za účelem pomoci a prosazování zájmů krajanů (zejména uznání politického azylu a občanství) založil v roce 1972 František Šedý (jmenován prvním předsedou) s podporou Lucemburčanů (zejména ze strany JUDr. Roberta Kriepse, ministra vnitra) spolek s názvem Association TGM Luxembourg. Později se asociace snažila především o propagaci Československa kulturními akcemi. Zájem Lucemburčanů narostl zejména po roce 1989, kdy vznikla Association Tchecoslovaquie-Luxembourg. Organizovaly se zájezdy do ČSR, koncerty a jiné kulturní akce, pořádaly se sbírky na dobročinné účely. Po rozdělení státu v roce 1993 se asociace přejmenovala na Amities tcheque et slovaque – Luxembourg.

V novodobé historii a zejména po vstupu ČR do Evropské unie byly důvody příchodu krajanů do Lucemburku jiné než dříve a proto je dnes posláním krajanského sdružení převážně organizování koncertů, výstav, festivalů a jiných kulturních akcí, které umožňují propagaci České republiky a společné setkání krajanů a místních přátel.