Česká škola

ATSL ČESKÁ ŠKOLA je iniciativou čtyř českých maminek v Lucembursku, které se rozhodly předejít obtížím, které některé české děti vyrůstající v zahraničí mohou mít s osvojováním českého jazyka.

Lucembursko je velmi pestrá země a naše děti v ní denně přicházejí do kontaktu hned s několika jazyky najednou. Čeština si mezi nimi musí najít svůj prostor, což bývá ještě komplikovanější pro děti, které mají rodiče různých národností. Také výběr školy důrazně ovlivňuje budoucí jazykový vývoj u dítěte. I v této oblasti nabízí Lucembursko široký výběr: klasická lucemburská škola, Evropská škola s možností zařazení do české sekce, soukromé francouzské či anglické školy atd. Jazyk, ve kterém dítě nabývá nové znalosti a ve kterém komunikuje s ostatními dětmi, se rychle stává jeho hlavním jazykem. Pokud s češtinou přichází do kontaktu pouze v domácím prostředí, je naprosto běžné, že se u něj vyskytnou jistépotíže se slovní zásobou, správným skloňováním a časováním nebo s výslovností. Většina českých dětí se i přesto naučí správně česky mluvit. Psaní a čtení v češtině je ovšem trochu náročnější. Kromě toho se děti v místních školách nenaučí základům české kultury, historie, literatury či zeměpisu.
Ve všech těchto oblastech se snažíme českým dětem v Lucembursku pomoct. Prostřednictvím naší víkendové ATSL ČESKÉ ŠKOLY a s pomocí několika pedagogů se snažíme hravou formou dětem předat tyto základní znalosti.
Za oficiální zaštítění našeho projektu děkujeme Velvyslanectví České republiky v Lucemburku a asbl Amitiés Tchèque et Slovaque Luxembourg (ATSL).
Vice informaci na
https://ceskaskolalux.wordpress.com/